ترجمه Meadow Grass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علف‌ چمني‌. می باشد

Meadow Grass به چه معناست و Meadow Grass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meadow Grass

علف‌ چمني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی علف‌ چمني‌., ترجمه علف‌ چمني‌., کلمات شبیه علف‌ چمني‌.
دانلود فایل ها