ترجمه Mealie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (جنوب‌ افريقا – گ‌.ش‌.) ذرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بلال‌ , در فارسی : خوشه‌ ذرت‌.

Mealie به چه معناست و Mealie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mealie

(جنوب‌ افريقا – گ‌.ش‌.) ذرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (جنوب‌ افريقا – گ‌.ش‌.) ذرت‌, ترجمه (جنوب‌ افريقا – گ‌.ش‌.) ذرت‌, کلمات شبیه (جنوب‌ افريقا – گ‌.ش‌.) ذرت‌ , بلال‌ به لاتین , خوشه‌ ذرت‌. به لاتین
دانلود فایل ها