خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33993 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33993','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33993 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mealymouthed به فارسی

ترجمه Mealymouthed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتمان‌ گر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ چرب‌ زبان‌ , در فارسی : شيرين‌ زبان‌ , به فارسی : اهل‌ تملق‌.

Mealymouthed به چه معناست و Mealymouthed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mealymouthed

كتمان‌ گر به خارجی , ریشه انگلیسی كتمان‌ گر, ترجمه كتمان‌ گر, کلمات شبیه كتمان‌ گر , ادم‌ چرب‌ زبان‌ به لاتین , شيرين‌ زبان‌ به لاتین , اهل‌ تملق‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: