ترجمه Mean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدجنس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ زيركاه‌ , در فارسی : قصد داشتن‌ , به فارسی : مقصود داشتن‌

Mean به چه معناست و Mean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mean

بدجنس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدجنس‌, ترجمه بدجنس‌, کلمات شبیه بدجنس‌ , اب‌ زيركاه‌ به لاتین , قصد داشتن‌ به لاتین , مقصود داشتن‌ خارجی
دانلود فایل ها