ترجمه Meandrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرپيچ‌ وخم‌. می باشد

Meandrous به چه معناست و Meandrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meandrous

پرپيچ‌ وخم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرپيچ‌ وخم‌., ترجمه پرپيچ‌ وخم‌., کلمات شبیه پرپيچ‌ وخم‌.
دانلود فایل ها