ترجمه Meanwhile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضمنا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در اين‌ ضمن‌ , در فارسی : درضمن‌ , به فارسی : در اثناء , سایر ترجمه ها : در خلال‌.

Meanwhile به چه معناست و Meanwhile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meanwhile

ضمنا به خارجی , ریشه انگلیسی ضمنا, ترجمه ضمنا, کلمات شبیه ضمنا , در اين‌ ضمن‌ به لاتین , درضمن‌ به لاتین , در اثناء خارجی , در خلال‌. در زبان
دانلود فایل ها