ترجمه Meat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشت‌ (فقط‌ گوشت‌ چهارپايان‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوراك‌ , در فارسی : غذا , به فارسی : ناهار , سایر ترجمه ها : شام‌

Meat به چه معناست و Meat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meat

گوشت‌ (فقط‌ گوشت‌ چهارپايان‌) به خارجی , ریشه انگلیسی گوشت‌ (فقط‌ گوشت‌ چهارپايان‌), ترجمه گوشت‌ (فقط‌ گوشت‌ چهارپايان‌), کلمات شبیه گوشت‌ (فقط‌ گوشت‌ چهارپايان‌) , خوراك‌ به لاتین , غذا به لاتین , ناهار خارجی , شام‌ در زبان
دانلود فایل ها