ترجمه Meat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غذاي‌ اصلي‌. می باشد

Meat به چه معناست و Meat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meat

غذاي‌ اصلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غذاي‌ اصلي‌., ترجمه غذاي‌ اصلي‌., کلمات شبیه غذاي‌ اصلي‌.
دانلود فایل ها