ترجمه Meaty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشت‌ دار , در فارسی : مغز دار , به فارسی : محكم‌ , سایر ترجمه ها : اساسي‌.

Meaty به چه معناست و Meaty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meaty

گوشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوشتي‌, ترجمه گوشتي‌, کلمات شبیه گوشتي‌ , گوشت‌ دار به لاتین , مغز دار به لاتین , محكم‌ خارجی , اساسي‌. در زبان
دانلود فایل ها