ترجمه Mechanics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميكند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علم‌ جراثقال‌ , در فارسی : مكانيك‌ , به فارسی : علم‌ مكانيك‌.

Mechanics به چه معناست و Mechanics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mechanics

ميكند به خارجی , ریشه انگلیسی ميكند, ترجمه ميكند, کلمات شبیه ميكند , علم‌ جراثقال‌ به لاتین , مكانيك‌ به لاتین , علم‌ مكانيك‌. خارجی
دانلود فایل ها