ترجمه Mechanics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيرو برد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علمي‌ كه‌ درباره‌ اثر نيرو بر اجسام‌ بحث‌

Mechanics به چه معناست و Mechanics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mechanics

نيرو برد به خارجی , ریشه انگلیسی نيرو برد, ترجمه نيرو برد, کلمات شبیه نيرو برد , علمي‌ كه‌ درباره‌ اثر نيرو بر اجسام‌ بحث‌ به لاتین
دانلود فایل ها