ترجمه Medal Of Honor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدال‌ افتخار. می باشد

Medal Of Honor به چه معناست و Medal Of Honor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medal Of Honor

مدال‌ افتخار. به خارجی , ریشه انگلیسی مدال‌ افتخار., ترجمه مدال‌ افتخار., کلمات شبیه مدال‌ افتخار.
دانلود فایل ها