ترجمه Mediant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (موسيقي‌ كليسايي‌) يكي‌ از الحان‌ سرود كليسايي‌ كه‌ حد می باشد

Mediant به چه معناست و Mediant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mediant

(موسيقي‌ كليسايي‌) يكي‌ از الحان‌ سرود كليسايي‌ كه‌ حد به خارجی , ریشه انگلیسی (موسيقي‌ كليسايي‌) يكي‌ از الحان‌ سرود كليسايي‌ كه‌ حد, ترجمه (موسيقي‌ كليسايي‌) يكي‌ از الحان‌ سرود كليسايي‌ كه‌ حد, کلمات شبیه (موسيقي‌ كليسايي‌) يكي‌ از الحان‌ سرود كليسايي‌ كه‌ حد
دانلود فایل ها