ترجمه Mediant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاصل‌ بين‌ اهنگ‌ ط‌بيعي‌ صدا واوج‌صدا است‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در موسيقي‌

Mediant به چه معناست و Mediant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mediant

فاصل‌ بين‌ اهنگ‌ ط‌بيعي‌ صدا واوج‌صدا است‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاصل‌ بين‌ اهنگ‌ ط‌بيعي‌ صدا واوج‌صدا است‌, ترجمه فاصل‌ بين‌ اهنگ‌ ط‌بيعي‌ صدا واوج‌صدا است‌, کلمات شبیه فاصل‌ بين‌ اهنگ‌ ط‌بيعي‌ صدا واوج‌صدا است‌ , (در موسيقي‌ به لاتین
دانلود فایل ها