ترجمه Mediator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميانجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلال‌.

Mediator به چه معناست و Mediator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mediator

ميانجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميانجي‌, ترجمه ميانجي‌, کلمات شبیه ميانجي‌ , دلال‌. به لاتین
دانلود فایل ها