ترجمه Medicable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ معالجه‌. می باشد

Medicable به چه معناست و Medicable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medicable

قابل‌ معالجه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ معالجه‌., ترجمه قابل‌ معالجه‌., کلمات شبیه قابل‌ معالجه‌.
دانلود فایل ها