ترجمه Meditation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عبادت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفكر , در فارسی : انديشه‌ , به فارسی : تعمق‌.

Meditation به چه معناست و Meditation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meditation

عبادت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عبادت‌, ترجمه عبادت‌, کلمات شبیه عبادت‌ , تفكر به لاتین , انديشه‌ به لاتین , تعمق‌. خارجی
دانلود فایل ها