ترجمه Medlar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ازگيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخت‌ ازگيل‌.

Medlar به چه معناست و Medlar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medlar

(گ‌.ش‌.) ازگيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ازگيل‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) ازگيل‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ازگيل‌ , درخت‌ ازگيل‌. به لاتین
دانلود فایل ها