ترجمه Medley در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ موسيقي‌ مختلط‌. می باشد

Medley به چه معناست و Medley یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medley

قط‌عه‌ موسيقي‌ مختلط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌ موسيقي‌ مختلط‌., ترجمه قط‌عه‌ موسيقي‌ مختلط‌., کلمات شبیه قط‌عه‌ موسيقي‌ مختلط‌.
دانلود فایل ها