ترجمه Medulla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغز حرام‌. می باشد

Medulla به چه معناست و Medulla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medulla

مغز حرام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مغز حرام‌., ترجمه مغز حرام‌., کلمات شبیه مغز حرام‌.
دانلود فایل ها