ترجمه Megabit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليون‌ ذره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مگاذره‌.

Megabit به چه معناست و Megabit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Megabit

ميليون‌ ذره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميليون‌ ذره‌, ترجمه ميليون‌ ذره‌, کلمات شبیه ميليون‌ ذره‌ , مگاذره‌. به لاتین
دانلود فایل ها