ترجمه Megacycle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ ميليون‌ دور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ ميليون‌ دور در دقيقه‌.

Megacycle به چه معناست و Megacycle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Megacycle

يك‌ ميليون‌ دور به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ ميليون‌ دور, ترجمه يك‌ ميليون‌ دور, کلمات شبیه يك‌ ميليون‌ دور , يك‌ ميليون‌ دور در دقيقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها