ترجمه Megrim در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درد نيمه‌ سر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداع‌ شقيقه‌ , در فارسی : هوس‌.

Megrim به چه معناست و Megrim یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Megrim

درد نيمه‌ سر به خارجی , ریشه انگلیسی درد نيمه‌ سر, ترجمه درد نيمه‌ سر, کلمات شبیه درد نيمه‌ سر , صداع‌ شقيقه‌ به لاتین , هوس‌. به لاتین
دانلود فایل ها