ترجمه Melanic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياه‌ پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از سياه‌ پوستان‌ ملانزي‌.

Melanic به چه معناست و Melanic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Melanic

سياه‌ پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سياه‌ پوست‌, ترجمه سياه‌ پوست‌, کلمات شبیه سياه‌ پوست‌ , از سياه‌ پوستان‌ ملانزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها