ترجمه Melanite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) لعل‌ سياه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حجر سيلان‌ سياه‌.

Melanite به چه معناست و Melanite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Melanite

(مع.) لعل‌ سياه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) لعل‌ سياه‌, ترجمه (مع.) لعل‌ سياه‌, کلمات شبیه (مع.) لعل‌ سياه‌ , حجر سيلان‌ سياه‌. به لاتین
دانلود فایل ها