ترجمه Melpomene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الهه‌ شعر وتراژدي‌ يونان‌. می باشد

Melpomene به چه معناست و Melpomene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Melpomene

الهه‌ شعر وتراژدي‌ يونان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی الهه‌ شعر وتراژدي‌ يونان‌., ترجمه الهه‌ شعر وتراژدي‌ يونان‌., کلمات شبیه الهه‌ شعر وتراژدي‌ يونان‌.
دانلود فایل ها