ترجمه Meltable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ ذوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گداختني‌.

Meltable به چه معناست و Meltable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meltable

قابل‌ ذوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ ذوب‌, ترجمه قابل‌ ذوب‌, کلمات شبیه قابل‌ ذوب‌ , گداختني‌. به لاتین
دانلود فایل ها