ترجمه Melting Pot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگ‌ ذوب‌ فلزات‌. می باشد

Melting Pot به چه معناست و Melting Pot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Melting Pot

ديگ‌ ذوب‌ فلزات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ديگ‌ ذوب‌ فلزات‌., ترجمه ديگ‌ ذوب‌ فلزات‌., کلمات شبیه ديگ‌ ذوب‌ فلزات‌.
دانلود فایل ها