ترجمه Membranaceous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) داراي‌ غشاء پرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرده‌ غشايي‌.

Membranaceous به چه معناست و Membranaceous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Membranaceous

(ج‌.ش‌.) داراي‌ غشاء پرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) داراي‌ غشاء پرده‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) داراي‌ غشاء پرده‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) داراي‌ غشاء پرده‌ , پرده‌ غشايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها