ترجمه Memorialist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نويسنده‌ياد بود يا لوحه‌. می باشد

Memorialist به چه معناست و Memorialist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Memorialist

نويسنده‌ياد بود يا لوحه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نويسنده‌ياد بود يا لوحه‌., ترجمه نويسنده‌ياد بود يا لوحه‌., کلمات شبیه نويسنده‌ياد بود يا لوحه‌.
دانلود فایل ها