ترجمه Memorization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حفظ‌ كني‌. می باشد

Memorization به چه معناست و Memorization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Memorization

حفظ‌ كني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حفظ‌ كني‌., ترجمه حفظ‌ كني‌., کلمات شبیه حفظ‌ كني‌.
دانلود فایل ها