ترجمه Men در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنس‌ ذكور.

Men به چه معناست و Men یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Men

مردها به خارجی , ریشه انگلیسی مردها, ترجمه مردها, کلمات شبیه مردها , جنس‌ ذكور. به لاتین
دانلود فایل ها