ترجمه Menace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارعاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشم‌ زهره‌ رفتن‌.

Menace به چه معناست و Menace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menace

ارعاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارعاب‌ كردن‌, ترجمه ارعاب‌ كردن‌, کلمات شبیه ارعاب‌ كردن‌ , چشم‌ زهره‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها