ترجمه Menace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيزي‌ كه‌ تهديد كننده‌ است‌ , در فارسی : مخاط‌ره‌ , به فارسی : تهديدكردن‌

Menace به چه معناست و Menace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menace

تهديد به خارجی , ریشه انگلیسی تهديد, ترجمه تهديد, کلمات شبیه تهديد , چيزي‌ كه‌ تهديد كننده‌ است‌ به لاتین , مخاط‌ره‌ به لاتین , تهديدكردن‌ خارجی
دانلود فایل ها