ترجمه Mendacity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دروغگويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كذب‌.

Mendacity به چه معناست و Mendacity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mendacity

دروغگويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دروغگويي‌, ترجمه دروغگويي‌, کلمات شبیه دروغگويي‌ , كذب‌. به لاتین
دانلود فایل ها