ترجمه Menopausal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ يائسگي‌. می باشد

Menopausal به چه معناست و Menopausal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menopausal

وابسته‌ به‌ يائسگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ يائسگي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ يائسگي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ يائسگي‌.
دانلود فایل ها