ترجمه Mensal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ ميز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميزي‌ , در فارسی : سفره‌اي‌.

Mensal به چه معناست و Mensal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mensal

وابسته‌ به‌ ميز به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ ميز, ترجمه وابسته‌ به‌ ميز, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ ميز , ميزي‌ به لاتین , سفره‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها