ترجمه Menthol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) جوهر نعناع‌ خشك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلم‌ مانتول‌.

Menthol به چه معناست و Menthol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menthol

(ش‌.) جوهر نعناع‌ خشك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) جوهر نعناع‌ خشك‌, ترجمه (ش‌.) جوهر نعناع‌ خشك‌, کلمات شبیه (ش‌.) جوهر نعناع‌ خشك‌ , قلم‌ مانتول‌. به لاتین
دانلود فایل ها