ترجمه Menu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فهرست‌ خوراك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صورت‌ غذا.

Menu به چه معناست و Menu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menu

فهرست‌ خوراك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فهرست‌ خوراك‌, ترجمه فهرست‌ خوراك‌, کلمات شبیه فهرست‌ خوراك‌ , صورت‌ غذا. به لاتین
دانلود فایل ها