ترجمه Mephistopheles در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيط‌ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مفيستوفل‌.

Mephistopheles به چه معناست و Mephistopheles یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mephistopheles

شيط‌ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيط‌ان‌, ترجمه شيط‌ان‌, کلمات شبیه شيط‌ان‌ , مفيستوفل‌. به لاتین
دانلود فایل ها