ترجمه Mephitis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوي‌ بد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخار مهلك‌ ومتعفني‌ كه‌ از زمين‌ بلند ميشود.

Mephitis به چه معناست و Mephitis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mephitis

بوي‌ بد به خارجی , ریشه انگلیسی بوي‌ بد, ترجمه بوي‌ بد, کلمات شبیه بوي‌ بد , بخار مهلك‌ ومتعفني‌ كه‌ از زمين‌ بلند ميشود. به لاتین
دانلود فایل ها