ترجمه Mercantilism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياست‌ بازرگاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياست‌ موازنه‌ بازرگاني‌ كشور.

Mercantilism به چه معناست و Mercantilism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mercantilism

سياست‌ بازرگاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سياست‌ بازرگاني‌, ترجمه سياست‌ بازرگاني‌, کلمات شبیه سياست‌ بازرگاني‌ , سياست‌ موازنه‌ بازرگاني‌ كشور. به لاتین
دانلود فایل ها