ترجمه Mercery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغازه‌ پارچه‌ فروشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنس‌ بزازي‌ , در فارسی : كالا.

Mercery به چه معناست و Mercery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mercery

مغازه‌ پارچه‌ فروشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مغازه‌ پارچه‌ فروشي‌, ترجمه مغازه‌ پارچه‌ فروشي‌, کلمات شبیه مغازه‌ پارچه‌ فروشي‌ , جنس‌ بزازي‌ به لاتین , كالا. به لاتین
دانلود فایل ها