ترجمه Mercurate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باسيماب‌ ياجيوه‌ تركيب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جيوه‌ زدن‌ به‌.

Mercurate به چه معناست و Mercurate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mercurate

باسيماب‌ ياجيوه‌ تركيب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باسيماب‌ ياجيوه‌ تركيب‌ كردن‌, ترجمه باسيماب‌ ياجيوه‌ تركيب‌ كردن‌, کلمات شبیه باسيماب‌ ياجيوه‌ تركيب‌ كردن‌ , جيوه‌ زدن‌ به‌. به لاتین
دانلود فایل ها