ترجمه Mercurous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جيوه‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جيوه‌ مانند.

Mercurous به چه معناست و Mercurous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mercurous

جيوه‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی جيوه‌ دار, ترجمه جيوه‌ دار, کلمات شبیه جيوه‌ دار , جيوه‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها