ترجمه Mercury Chloride در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلرايد جيوه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلرور جيوه‌.

Mercury Chloride به چه معناست و Mercury Chloride یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mercury Chloride

كلرايد جيوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلرايد جيوه‌, ترجمه كلرايد جيوه‌, کلمات شبیه كلرايد جيوه‌ , كلرور جيوه‌. به لاتین
دانلود فایل ها