ترجمه Mercy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رحمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رحم‌ , در فارسی : بخشش‌ , به فارسی : مرحمت‌ , سایر ترجمه ها : شفقت‌ امان‌.

Mercy به چه معناست و Mercy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mercy

رحمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رحمت‌, ترجمه رحمت‌, کلمات شبیه رحمت‌ , رحم‌ به لاتین , بخشش‌ به لاتین , مرحمت‌ خارجی , شفقت‌ در زبان , امان‌.انگلیسی
دانلود فایل ها