ترجمه Merge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ممزوج‌ كردن‌ , در فارسی : تركيب‌ كردن‌ , به فارسی : فرورفتن‌ , سایر ترجمه ها : مستهلك‌

Merge به چه معناست و Merge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Merge

يكي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكي‌ كردن‌, ترجمه يكي‌ كردن‌, کلمات شبیه يكي‌ كردن‌ , ممزوج‌ كردن‌ به لاتین , تركيب‌ كردن‌ به لاتین , فرورفتن‌ خارجی , مستهلك‌ در زبان
دانلود فایل ها