ترجمه Meringue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ كيك‌ ميوه‌ دار. می باشد

Meringue به چه معناست و Meringue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meringue

نوعي‌ كيك‌ ميوه‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ كيك‌ ميوه‌ دار., ترجمه نوعي‌ كيك‌ ميوه‌ دار., کلمات شبیه نوعي‌ كيك‌ ميوه‌ دار.
دانلود فایل ها