ترجمه Merit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استحقاق‌ داشتن‌. می باشد

Merit به چه معناست و Merit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Merit

استحقاق‌ داشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استحقاق‌ داشتن‌., ترجمه استحقاق‌ داشتن‌., کلمات شبیه استحقاق‌ داشتن‌.
دانلود فایل ها